Types of Charts used in Technical Analysis in Assamese (কাৰিকৰী বিশ্লেষণত ব্যৱহৃত চাৰ্টৰ প্ৰকাৰ)

access_time 2023-03-10T10:51:05.191Z face Rajiv LB Roy
Types of Charts used in Technical Analysis in Assamese কাৰিকৰী বিশ্লেষণত ব্যৱহৃত চাৰ্টৰ প্ৰকাৰ চাৰ্ট কি? (What is a Chart in Assamese?) চাৰ্ট হৈছে সময়ৰ লগে লগে ছিকিউৰিটিজৰ মূল্যৰ তথ্যৰ চিত্ৰাংকিত উপস্থাপন। মূল্য, আয়তনৰ (volume) লগতে সময়ৰ ব্যৱধানৰ সংমিশ্ৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাৰ্ট প্লট ঐতিহাসিক তথ্...

Technical Analysis in Assamese (কাৰিকৰী বিশ্লেষণ)

access_time 2023-02-20T14:50:41.522Z face Rajiv LB Roy
Technical Analysis in Assamese (কাৰিকৰী বিশ্লেষণ) What is Technical Analysis in Stock Market Assamese? ষ্টক মাৰ্কেটত কাৰিকৰী বিশ্লেষণ কি? কাৰিকৰী বিশ্লেষণ (technical analysis) হৈছে বজাৰৰ কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা পৰিসংখ্যা, যেনে মূল্য আৰু আয়তন (price and volume) বিশ্লেষণ কৰি ছিকিউৰিটিসমূহৰ মূল...
Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
Rajiv LB 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy